Iskolatörténet 1959-től napjainkig

A nehéz kezdet

Az újhatvani városrész fejlődése,  a megnövekedett gyermeklétszám szükségessé tette egy új iskola építését az 1950-es években. A javasolt területek közül a Bajcsy-Zsilinszky út vasút felőli oldalára esett a választás. A beruházás tervfeladata 1954. július 14-én jóváhagyást nyert, azonban a műszaki tervek nem lettek készen. Az építési engedélyt egy 8 tanteremmel, 2 tanulószobával, tornateremmel, természetrajzi előadóval, gondnoki lakással, melegítő konyhával, étteremmel, zuhanyzóval és öltözővel ellátott épületre adták ki. A teljes kivitelezési terv 1956. február 19-én készült el. 1956 márciusában kezdődött meg az építkezés, majd az 1956-os forradalom eseményei miatt másfél évig szünetelt. Végül 1959 augusztusában készen állt az épület, augusztus 28-án megtörtént a műszaki átadás. 24 nevelő és 614 tanuló kezdte meg az első tanévet a IV. sz. Állami Általános Iskolában, váltótanítással.

A munkavégzés feltételei korántsem voltak kedvezőek, hiányoztak a szemléltető eszközök, sivárak voltak a tantermek, törmelék- és homokkupacok, meszes gödrök éktelenítették az udvart. Az iskolaavató ünnepségre így csak 1960. december 3-án került sor, mely egyben névadó ünnepély is volt. A Művelődési Minisztérium több javaslat közül az adott történelmi korban a Hámán Kató név felvételét tartotta a legmegfelelőbbnek. Négy hónapos szervezés után állt össze az ünnepi program, melyről a megyei Népújság is tájékoztatott. A művészeti csoportok megérdemelt sikert arattak műsorukkal.

Az 1960-as évek

Az intézményt a kezdetektől 1963-ig Fenyvesi András vezette, majd 1971-ig Kilyén Zoltán irányítása alatt állt. Munkásságuk alatt alakult meg az úttörőcsapat, megkezdte működését az Ifjúsági Vöröskereszt. Kialakították a folyosók és osztálytermek ízléses dekorációját, sok szép szemléltető eszközt készítettek. Társadalmi összefogás keretében elkészült a műhelyterem, fontos szerepet kapott a politechnikai oktatás. Megkezdte működését az iskolarádió, megszervezték az iskolai büfét, különböző szakkörök működtek. 1964. szeptember 1-jétől egy orosz tagozatos osztály indítására kapott engedélyt az intézmény. Ezzel egyidőben Berki Sándorné vezetésével az 5-6. osztályosok részére német nyelvtanfolyíam indult.

 A televíziót is az oktatás szolgálatába állították, mozgófilmek vetítésének feltételeit teremtették meg, kialakították a stúdiót. Az intézmény elég jó felszereléssel rendelkezett az audiovizuális eszközök vonatkozásában. A politechnika terén megyei rendezvénynek adott otthont az iskola. Az 1968/1969. tanévben a zeneiskola átvett egy helyiséget a zeneoktatás céljára, s itt tartotta foglalkozásait a megjelölt napokon.


Színvonalasan ünnepelték meg az iskola fennállásának 10. évfordulóját, többek között bélyegkiállításra, kultúrműsorra, emléktábla elhelyezésére került sor.

Az 1970-es évek eredményei, újabb kezdeményezések

Az iskola igazgatását Hajdu Kálmán vette át, s 1979 októberéig állt az intézmény élén. A szülői házzal való jó kapcsolattartás, a gyermekekért való tenni akarás jellemezte az intézmény működését. Megszervezték a TIT keretében a „Szülők iskolája” néven futó előadássorozatot. Már 21 féle szakkör működött, új sportágakat indítottak be a szabadidő helyes eltöltése érdekében. A sportudvar tovább bővült tollaslabda pályával. Nagy szakmai sikernek számított és hosszú távon meghatározta az iskola életét az orosz nyelv 3-8. osztályban történő tanítása, valamint az angol nyelv bevezetése a 3-6. osztályokban. Kialakították a szaktantermi rendszert a felső tagozaton, alsó tagozatban pedig a tantárgycsoportos oktatást. A diákok országjáró túrákon vettek részt, városi OSN Sportünnepélyen szerepeltek, s a jobb tanulmányi eredmény elérésére is ösztönözték őket a „Bukásmentes őrs” akció keretében.

Az úttörőélet igen aktív volt, rendszeresen megtartották a csapatzászló ünnepét, megalakult az Úttörő Gárda, országos bélyegkiállításokat szerveztek. Az évtized végén már működött az iskolaotthonos oktatás. Szép szülői összefogás keretében sor került az iskolaudvar betonozására. Az iskola fennállásának 20. évfordulója kiemelkedő esemény volt.

Növekvő létszám, iskolabővítés az 1980-as években

Az 1981/82. tanévtől Nagy Károlyné vette át az iskola irányítását. Igazgatósága alatt csatolták az intézményhez a Kerekharaszti Általános Iskolát. Az évtized elejére az iskola túlzsúfolttá vált. Az 1983. október 1-jei statisztikai adatok szerint már 700 fő felé közelített a tanulói létszám. Elkerülhetetlenné vált az épület bővítése. Az új épületszárny 1984. szeptember 1-jére készült el, s így 8 tanteremmel, 1 tornateremmel, öltözőkkel, szertárakkal, új konyhával és ebédlővel bővült az intézmény. Így az 1984/1985. tanévben már jobb körülmények között, egy műszakban folyt az oktató-nevelő munka. 1986. május 29-én került átadásra a kézilabdapálya, amelynek elkészítésében a Magyar Néphadsereg nagygombosi alakulatának katonái nagyon sok munkával vettek részt. Az évtized vége felé áttért az iskola az öt napos tanítási hétre, minden szombat szabad lett, bevezették a heti három testnevelés órát. Megalakult a diákönkormányzat. Emlékezetes esemény volt a kedves japán vendégek látogatása az iskolában.

Az 1990-es évek újításai, programjai

Az intézmény vezetését 1991-től Baranyainé Szekszárdi Marianna, 1997-től Kovács János látta el.

Módszertani újítások, fakultációk szervezése, pezsgő kulturális élet jellemezte az évtized elejét, melynek kiemelkedő eseménye a „Tavaszi zsongás” című rendezvénysorozat volt. A tanulók irodalmi országjáráson, nyári vándortáborokban, kerékpáros táborban ismerkedtek országunk nagyjaival, nevezetességeivel. Iskolanapok eseményeit színesítette a  gyermeknapi játékkavalkád a strandon.  Jótékonysági bálok bevételeiből gyarapodott az iskola taneszközállománya.

1998-ban átadásra került az újhatvani logopédiai központ. Az épületen belül elkezdődött a felújítás, amely a szülők, a hatvani vállalkozók, valamint az iskola karbantartóinak munkájának köszönhetően valósult meg. Az önkormányzat támogatásának eredményeképpen megújult a fűtési rendszer, megépült az udvart körülvevő kerítés és megkezdődött a homlokzat teljes felújítása. Az intézmény fennállásának 40. évfordulójára nagyszabású iskolatörténeti kiállítással emlékezett az iskola, mely egyben előkészítette az ezredfordulóra tervezett eseményt.

Az új évezred hajnalán

Az igazgató továbbra is Kovács János, majd 2007-től Ságiné Szűcs Klára. Az iskola életében meghatározó esemény volt a kiemelkedően jól sikerült névfelvételi ünnepély, melyre a városi millenniumi rendezvénysorozat keretében került sor 2000. január 8-án.

  Elkészült és felavatták a földszinti aulában Pálffy Katalin szobrászművész alkotását, a Szent István királyt  ábrázoló domborművet.

A külső megújulást belső, tartalmi változások is kisérték. Az iskola elsőként készült fel szakmailag a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására, kialakította a korszerűen felszerelt fejlesztő helyiségeket. Referenciaiskolaként vett részt a holland mintára épülő belső gondozói rendszer kiépítésében. A sok sikeres pályázat eredményeképpen, azaz az Országos Oktatási Integrációs Hálózat tagjaként, az Összetartó Társadalom projektben való részvétellel, a Világ-Nyelv Program idegen nyelvi tanulóközpontjaként és a HEFOP/2004/3.1.2. pályázat keretében a Heves Megyei Pedagógiai Intézet vezetésével létrejött konzorcium a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ egyik intézményeként sokoldalú szakmai munkát végezve jelentős többlet pénzügyi forrásokhoz jutott az iskola. Közben pedig folytatódott az épület felújítása. 2003-ban korszerűsítésre került a könyvtár helyisége, jól felszerelt idegen nyelvi labor, valamint informatika szaktanterem került kialakításra. Megújultak a vizesblokkok, az ebédlő. Az udvari szárnyon is folytatódott a homlokzat rendbe tétele. Több lépésben megtörtént a bútorzat cseréje. Testvériskolai kapcsolatok jöttek létre . (Nagyvárad - Románia, Witaszyce - Lengyelország, Oranienburg - Németország)

A 2007-es esztendő nagy változással járt az iskola életében. Az önkormányzat az újhatvani városrészben összevonta az óvodákat és a két általános iskolát egy közös intézménybe. Így jött létre az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola, melynek  székhelyintézménye lett az iskola.  Változás történt a tanulók elhelyezésében, a pedagógusok munkarendjében.

2009-ben az iskola közössége az intézmény fennállásának 50. évfordulójára emlékezett. Kiállítással, ünnepi műsorral, testvériskolai találkozóval sikerült emlékezetessé tenni a jeles évfordulót.  Az intézmény "Miniszteri Elismerő Oklevél" kitüntetést kapott Dr. Hiller István oktatási és kulturális minisztertől  az 50 éves munka elismeréseként.

A jelen

Az összevont intézményi lét végét a 2010-es helyhatósági, önkormányzati választás hozta el. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése értelmében az összevont óvodák és általános iskolák visszanyerték az önállóságukat. Így 2011. július 1-jétől a Bajcsy-Zs. út 8. szám alatti  közoktatási intézmény Szent István Általános Iskola néven fogadja a tanulni vágyó gyermekeket.

Napjaink jelentős változása, hogy a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4. §-a alapján az iskola 2013. január 1-jével - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással - az állam fenntartásába került. A működtetői feladatokat Hatvan Város Önkormányzata vállalta.

Az intézmény fenntartója

Hatvani Tankerületi Központ
3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
Telefon: +36 37 795 214
E-mail: hatvan@kk.gov.hu

Elektronikus Napló

Digitális oktatás 2020

"Menő Menza"

Ökoiskola

Digitális Oktatás

Jégkorongozás

Eseménynaptár

Július 2020
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Oldalajánló

Hirdetések

  • 1szazalek.jpg
  • 1szazalek_3.jpg

Statisztika

Ma6
Tegnap18
Ezen a héten207
Ebben a hónapban131
Összesen129517

Látogató IP: 18.232.186.117 Visitor Info : Unknown - Unknown 20.07.05 Powered by CoalaWeb

Keresés